KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Kompetenssatsning för att främja digital utveckling

SKL och regeringen har kommit överens om att tillsammans främja förändrings- och innovationsledning i kommuner, landsting och regioner. 10 miljoner kronor används för ett kompetenslyft.

Sveriges Kommuner och Landsting har redan idag ett stort antal ledarprogram och kompetenssatsningar för förtroendevalda och ledande tjänstepersoner i kommuner, landsting och regioner. Dessa ses kontinuerligt över för att svara upp mot de behov som finns.

– Den här överenskommelsen om en kompetenssatsning passar väl in i vårt pågående arbete för att säkra den digitala utvecklingen i välfärden, säger Vesna Jovic, SKL:s VD.

Kommuner och landsting står inför omfattande utmaningar bland annat kopplat till välfärdens långsiktiga finansiering, kompetensförsörjning och ökade krav på offentlig service. Digitalisering och användning av ny teknik för att erbjuda god service samt för att hitta smarta och effektiva arbetssätt är nycklar för att möta dessa utmaningar.

SKL:s styrelse behandlar överenskommelsen på sitt styrelsemöte i september. 10 miljoner kronor ska användas under åren 2018-2020.

Läs mer om överenskommelsen på SKL:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad: 2018-09-03

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se