KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

KLASSA underlättar informationssäkerheten

MSB presenterar idag en undersökning om informationssäkerhet. Över hälften av kommunerna arbetar systematiskt med frågan, men mer behöver göras. Därför har SKL tagit fram verktyget KLASSA.

Genom att dela in informationen i olika säkerhetsklasser, så kallad informationsklassning, är det lättare att välja rätt åtgärder som skyddar informationen. Självskattningsverktyget KLASSA underlättar för kommuner och landsting att klassa informationen rätt och ger handlingsplaner som stöd i arbetet.

– Både MSB:s undersökning och våra egna pekar på att mer behöver göras på det här området, och det finns ett antal åtgärder som vi redan har inlett. KLASSA är ett sätt att bidra till medlemmarnas arbete med informationssäkerhet, särskilt för dem som inte har kommit igång ännu, säger Per Mosseby, avdelningschef på avdelningen för digitalisering.

– Vi ska dock inte glömma att många kommuner redan jobbar mycket bra och har kommit långt. Flera har redan infört egna modeller för arbetet och de ska givetvis arbeta vidare. Resultaten överensstämmer också med hur det ser ut i hela den offentliga sektorn, det vill säga även en del statliga myndigheter, säger Per Mosseby.

KLASSA består av informationsklassning, handlingsplan och upphandlingskrav. Efter att man gjort klassningen får man förslag på handlingsplan med åtgärder, som man sedan på egen hand utvärderar och följer upp. Klassningen kan även användas i samband med upphandling och i det praktiska arbetet med förvaltning av enskilda verksamhetssystem samt i det systematiska kvalitetsarbetet på övergripande nivå.

Läs mer om KLASSA på SKL:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerad: 2015-12-02

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se