KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Nyhetsarkiv


 • Ny uppmaning från SKL att kommuner som inte genomförst eBlomlådan att publicera den innan den 1 mars!
  SKL genomför nu en insamling av faktamaterial och underlag till en fördjupad analys och samlad rapport kring digitaliseringen och dess betydelse för den svenska välfärden. Kommunernas självvärderingar i eBlomlådan utgör ett viktigt underlag till rapporten och till kommande prioriteringar och insatser på nationell nivå.


 • Sunet bidrar till utvecklingen av Svensk e-legitimation
  För att kunna utfärda e-legitimation behövs, vid något tillfälle, en fysisk id-koll. I syfte att underlätta för oberoende leverantörer av e-ID som vill utfärda legitimationer ska nu Sunet, tillsammans med SKL och ett antal andra aktörer, hitta en process för att grundidentifiera individer. Tanken är att id-kollen ska genomföras på offentligt drivna institutioner med hög tillgänglighet för Sveriges befolkning.


 • E-legitimationsnämnden lägger till en separat övergångstjänst
  Fler elektroniska tjänster kräver säkra och effektiva metoder för att identifiera personer och företag. Myndigheten E-legitimationsnämnden, som har regeringens uppdrag att samordna offentlig sektors e-legitimeringar, lanserar nu en separat övergångstjänst.


 • SKL upphandlar nytt boknings- och bidragssystem 
  Göteborgs stad, Malmö stad och Umeå kommun har tillsammans med SKL tagit fram en kravspecifikation för boknings- och bidragssystem för kultur och fritidsverksamheten. Detta ska användas som underlag för upphandling av ett system som alla Sveriges kommuner ska kunna använda.

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se